Cách check và xóa QTV Fanpage 2023

Phần 1: Cách check qtv ẩn

B1: Vào phần cài đặt tài khoản cáo và bấm “ctrl+u” và bạn bấm tiếp “ctrl + f ” => gõ tên của Tài khoản quảng cáo

B2: Bạn kéo sang phải của tên TKQC sẽ có ID và Tên nick via đang là Quản trị viên

B3: Muốn check tài khoản có chứa QTV ẩn bạn để ý tên nick via “null “

B4: bạn copy id ẩn và sang phần thứ 2

Phần 2: Cách xoá Quản trị viên ẩn

B1: vào link và thay thông tin đã đánh dấu

https://graph.facebook.com/v13.0/act_điền ID TKQC)/users?uid=(điền id via ẩn)&access_token=(token EAAI Của Via quản trị)&format=json&method=delete

B2: Cách lấy token

Vào Trình quản lý quảng cáo bấm f12 , sau đó bấm tiếp “ ctrl +f “ => gõ “ EAAI “ Các bạn kích vào 2 lần và coppy phần vừa kích vào nhé

B3: Điền token vừa lấy vào link và check lại nhé

B4: Done

Các bạn muốn check lại xem Quản trị viên ẩn đã đá ra khỏi TKQC hay chưa thì quay trở lại phần 1 và thao tác lại các bước nhé.