XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

My Diary

mỗi ngày một ít thôi

1 min read

https://www.youtube.com/watch?v=a2RA0vsZXf8 I was thinking 'bout pork thinking 'bout beef thinking 'bout fish What i'm gonna eat Open my fridge... There...