Category Archives: Projects

Plugin Chèn nội dung post/page vào bài viết

Demo nhúng bài viết khác [pci]toi-uu-toc-do-frontend-va-backend-cho-website-su-dung-acf[/pci] [zalo][/zalo]...

Fake đánh giá plugin KK Star Rating

Mình đã đóng gói dưới dạng plugin, chỉ cần cài và kích hoạt, website của...

Range Slider Input cho Contact Form 7 – WordPress

Hôm nay nhận job làm cái chức năng slider chọn giá trị tích hợp vào...