Tag Archives: wordpress

Plugin wordpress: Lấy kết quả xổ số các tỉnh thành

Demo xem trước https://xoso.ngocvuxxl.net/demo Các chức năng chính Đóng gói dạng plugin wordpress. Cài đặt...

Plugin hiển thị giá vàng WordPress

Chèn vào bất cứ đâu (bài viết, trang, sản phẩm, widget…) mà bạn muốn hiển...

Plugin Chèn nội dung post/page vào bài viết

Demo nhúng bài viết khác [pci]toi-uu-toc-do-frontend-va-backend-cho-website-su-dung-acf[/pci] [zalo][/zalo]...

Share nhanh plugin chuyển đơn giá WooCommerce sang dạng xK, x triệu, x tỉ

Demo hiển thị ở front-end Chỉnh sửa ở back-end Download: https://ngocvuxxl.net/wp-content/uploads/woocommerce-price-vn.zip...

Tối ưu tốc độ Frontend và Backend cho website sử dụng ACF

Chắc hẳn rất nhiều bạn sử dụng ACF ( Advanced Custom Field Plugin ) để...

Hướng dẫn fake Google Page Speed Insights

Nếu website của bạn là WordPress chèn đoạn mã này vào file function.php của theme...

Range Slider Input cho Contact Form 7 – WordPress

Hôm nay nhận job làm cái chức năng slider chọn giá trị tích hợp vào...

How to fix err_too_many_redirects wordpress 100%

This error seems to become more and more popular nowadays: err_too_many_redirects I’ve tried a lot...

Classic editor wordpress and Classic Widget w/o plugin

You don’t want to use the new WordPress editor? You can’t get used to it?...

Tự thêm thẻ Meta Descriptions cho WordPress (w/o plugin)

Thẻ meta descriptions sử dụng để các Search Engine như Google, Bing, Yahoo… đọc và hiển...

15 bước tăng (thần) tốc website chạy bằng wordpress

Với nhiều năm vọc vạch cái mã nguồn này (dưới con mắt và đôi tay...