XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Kikata

4 min read

Ba người thầy vĩ đai Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa...

6 min read

Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executives...

4 min read

Otaku (おたく; Hán-Việt: ngự trạch) là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng chỉ một kiểu người lập dị, kì...