Category Archives: I’m not a hacker!

Review Scam #1

Dạo này dịch, ở nhà lướt Fb nhiều, vô tình đập vào mắt cái này...

benhvien74tw.org.vn is vulnerable

Site cũ hay bị một tình trạng nhỉ...

golden-lotus.vn is vulnerable

Nghịch tí 😛...

Dongthaptourist.com’s vulnerable

Admin user / Pass: nhatvi / 45076df65f18ea33dc44a89d393e8180 Tbl:  : aboutus, access_user, adv,advtype, answer, authors, bookroom, bookroomdetail,...

Admin finder [php] scripts

Sample scripts for you to find common Admin path of website <?php if(isset($_POST['url']) && !empty($_POST['url']))...

HTML Obfuscator Online

Công cụ mã hóa HTML Phục vụ nhiều mục đích, nhưng hữu ích nhất là...