XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Góc nhìn

Một góc nhìn dưới con mắt của một tên vô danh chỉ biết đọc, xem, nhìn thế giới.