Góc nhìn

Một góc nhìn dưới con mắt của một tên vô danh chỉ biết đọc, xem, nhìn thế giới.

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!