Tính nhanh – Tính nhẩm

Vài phương pháp (hay gọi là mẹo thôi) để giúp nâng cao khả năng ứng biến trước một vài tình huống bạn có thể gặp. Ví dụ như đến nhà bạn gái, ra chợ … nói chung bản thân thấy áp dụng được kha khá trong cuộc sống này. Bắt đầu thôi.

Nhân với 15, 25, 35…

Ai học toán cũng biết khai triển phép nhân sau: 10 x (10 + 5) = 10 x 10 + 10 x 5 và đó chính là cách tính nhanh không quá phức tạp.

Ví dụ ra chợ mua 1.5kg thịt heo đơn giá 120k/kg. Số tiền phải trả là: 1.5 x 120, áp dụng phép khai triển ở trên, ta tính nhẩm:

120 x 1 + 120 x 0.5 tức là 120 + một nửa của 120 là bằng 120 + 60 = 180.

Quá đơn giản. Tương tự ta có thể tính nhanh với các con số 25, 55, 95…

Chia số thập phân

Ví dụ mình cần tính phép toán

56 : 3.5 = ?

Nhìn là thấy hơi mệt mỏi rồi đúng không? Hãy cùng làm đơn giản lại phép toán này bằng cách đưa về dạng số nguyên (không còn phần thập phân nữa) và một trong các cách đó là

56 : 3.5 = (56 x 2) : (3.5 x 2) = 112 : 7 = 16

Một cách nhẩm dễ hơn nữa vì nó hạn chế giá trị của các số không quá lớn:

56 : 3.5 = 56 : (7:2) = (56 : 7) x 2 = 8 x 2 = 16

Bình phương một số dạng XX5

Ví dụ: 25 x 25 =

Bạn lấy số hàng chục (ở đây là số 2) nhân với chính số đó + 1 đơn vị, tức là 2 x (2 + 1) = 2 x 3 = 6.

Lấy kết quả tính được thêm vào đuôi 25 sẽ được đáp án là 625.

Ví dụ khác: 95 x 95. Nhẩm trong đầu 9 x 10 = 90. OK đáp án là 9025.

Ví dụ khác nữa: 05 x 05. Nhẩm trong đầu 0 x 1 = 0. OK đáp án là 025.

Chia một số cho 7

Phần này thì cũng không cần lắm nhưng chia sẻ với các bạn luôn. Cách này lấy kết quả chính xác đến phần nghìn được nhé.

Trước tiên, ta cần nhớ con số 1 4 2 8 5 7. Con số này có gì đặc biệt?

 • 1/7 = 0.142857
 • 2/7 = 0.285714
 • 3/7 = 0.428571
 • 4/7 = 0.571428
 • 5/7 = 0.714285
 • 6/7 = 0.857142

Hay chưa? Bạn chỉ cần để ý số sau dấu . là số lớn hơn hoặc bằng số bị chia. Ta có các cặp tương ứng

 • 1 ~ 1
 • 2 ~ 2
 • 3 ~ 4
 • 4 ~ 5
 • 5 ~ 7
 • 6 ~ 8

Khi có số sau dấu . rồi, ta viết tiếp theo thứ tự của dãy 1 4 2 8 5 7 là được.

Ví dụ tính 65/7, ta nhẩm như sau:

65/7 = (63 + 2)/7 = 63/7 + 2/7 = 9 + 2/7 = 9.285714

Chia một số cho 9

A/9 = A x 0.111111

Ví dụ: 50/9 = 50 x 0.111111 = 5 x 1.11111 = 5.555555

Leave a Reply

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!