Điểm chác THPT + Đại học 2015

Lên mạng thấy ai ai cũng ra vẻ rành rọt, tư vấn 24 điểm nên vào trường này trường kia. Trong khi năm nay là năm đầu tiên thi thể loại gộp chung này. Căn cứ đâu mà lấy năm trước để so sánh nhỉ?

Mình thấy 24 điểm tổng 3 môn năm nay chỉ đâu đó tương đương tầm 17 18 điểm năm ngoái. Vì sao, năm nay cái đề Toán 10 câu thì hết 6 câu ~ 6 điểm dễ quá đáng. Năm trước mình nhìn cái đề thi ĐH mà sợ, chả nhớ gì. Năm nay tự tin hơn nhiều, ngó 6 câu đầu như là đề tốt nghiệp THPT vậy, mà nó đúng như vậy.

Cho nên 24 điểm ~ 18 điểm thì không gọi là cao được. Vào các trường như Kinh tế, Y, Bách khoa thì xác suất đậu khoảng 30%.

Để khi có kết quả vào kiểm chứng lại xem mình nói đúng không. :v

Leave a Reply