Nice to meet you here… :”>

Hôm nay, 12.32 a.m, trang ngocvuxxl.info chính thức lên sóng. Thật ra là đã bị chậm một ngày so với dự kiến nhưng không sao :D, do là cũng chẳng có ai mong ngóng trừ mình ra.

Chỉ là một góc riêng theo đúng nghĩa thôi… tức là mình cũng không muốn ngày ngày có người vào đọc nhật kí của mìnhhay xem bất cứ cái gì. Mong là đây là nơi mình để lại mỗi chút mỗi ngày.  Biết đâu 20 năm nữa, con trai mình sẽ biết được ba nó đã thành công như thế nào thì sao. hơ hơ…

Lần cuối edit post này là 1:08 a.m 10/4/2012 :”>

 

 

 

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!