NHỮNG LÝ DO GÂY KHOÁ TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO + PAGE VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

1, Tài khoản bị vô hiệu hóa do bài viết hoặc hình ảnh sản phẩm của bạn chạy quảng cáo bị vi phạm chính sách (sử dụng những content, hình ảnh cũ hoặc copy mà người khác đã chạy quảng cáo thì tài khoản hoặc page của bạn sẽ bị ghi nhận báo xấu)

2, Tài khoản cá nhân bị hạn chế quảng cáo (thường dưới dạng vĩnh viễn) do nick của bạn đang cầm quyền quản trị viên đi share những bài viết trên trang page của mình về trang cá nhân quá nhiều, FB đánh giá bạn đang spam.

3, Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu, Trang page bị hạn chế quảng cáo hoặc tài khoản qc bị hạn chế do những đợt quét của FB (trường hợp rủi ro khi những tài khoản này không làm gì cũng có thể bị hạn chế)

4, Các bài viết trên quảng cáo sử dụng nhiều icon, unitext, #hashtag

5, Các tài khoản có lịch sử thanh toán không rõ ràng (Quá nhiều phương thức thanh toán, không xác minh được, nợ ngưỡng rất nhiều)

6, Tài khoản cá nhân, BM của bạn liên kết với quá nhiều tài khoản quảng cáo bị hạn chế, vô hiệu hóa quảng cáo, khi chung hệ thống sẽ đều bị ảnh hưởng

7, Sử dụng trên thiết bị hoặc IP có lịch sử xấu đã có nhiều tài khoản nợ, hoặc bị khoá nhiều tài khoản qc

8, Sử dụng hoặc mua tài khoản yếu hoặc chưa xác minh danh tính khi chạy quảng cáo có thể bị hạn chế ngay

CÁCH KHẮC PHỤC

Chuẩn bị ít nhất 1-2 page khi chạy quảng cáo, trên cùng 1 ngành hàng (trường hợp 1 page có vấn đề gì thì bạn có page khác để chạy quảng cáo và sẽ rút ngắn thời gian xây dựng không làm gián đoạn việc kinh doanh bán hàng)

Nên mua những tài khoản xác minh danh tính và share quyền các tài khoản với nhau để luôn có dự phòng quản trị viên trong tài khoản quảng cáo khi có 1 quản trị viên bị hạn chế thì vẫn còn quản trị viên dự phòng tiếp tục quản lí quảng cáo trên tài khoản đó

Hạn chế copy hình ảnh conten sản phẩm của người khác để chạy quảng cáo, vì có thể những content hoặc hình ảnh đó đã bị gắn cờ báo xấu và bị quét mà bạn có thể không biết

Không nên để nhiều tài khoản hạn chế, vô hiệu hóa vào 1 tài khoản vì có thể gây khoá theo dàn

Không nên phân quyền quản trị viên để chạy quảng cáo trên page, vì khi quản trị viên chạy quảng cáo nếu tài khoản quảng cáo bị hạn chế thì page cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu

Hãy sử dụng 1 mạng riêng để chạy quảng cáo(tốt nhất nên dùng mạng 3g dcom)

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!