Plugin hiển thị giá vàng Wordpress

Plugin hiển thị giá vàng WordPress

Chèn vào bất cứ đâu (bài viết, trang, sản phẩm, widget…) mà bạn muốn hiển thị bằng shortcode

Hiển thị tất cả

[giavang][/giavang]

GIÁ VÀNG PNJ HCM

Giá bán vàng PNJ HCM hôm nay là [giavang tinh=”hcm” data=”ban”][/giavang], [giavang tinh=”hcm” data=”bantanggiam”][/giavang] so với hôm qua.

Giá mua vàng PNJ HCM hôm nay là [giavang tinh=”hcm” data=”mua”][/giavang], [giavang tinh=”hcm” data=”muatanggiam”][/giavang] so với hôm qua.

Chênh lệch giá mua và giá bán hôm nay là [giavang tinh=”hcm” data=”chenhlech”][/giavang].

GIÁ VÀNG PNJ HÀ NỘI

Giá bán vàng PNJ Hà Nội hôm nay là [giavang tinh=”hn” data=”ban”][/giavang], [giavang tinh=”hn” data=”bantanggiam”][/giavang] so với hôm qua.

Giá mua vàng PNJ Hà Nội hôm nay là [giavang tinh=”hn” data=”mua”][/giavang], [giavang tinh=”hn” data=”muatanggiam”][/giavang] so với hôm qua.

Chênh lệch giá mua và giá bán hôm nay là [giavang tinh=”hn” data=”chenhlech”][/giavang].

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!