Plugin hiển thị giá vàng WordPress

Chèn vào bất cứ đâu (bài viết, trang, sản phẩm, widget…) mà bạn muốn hiển thị bằng shortcode

Hiển thị tất cả

[giavang][/giavang]

GIÁ VÀNG PNJ HCM

Giá bán vàng PNJ HCM hôm nay là [giavang tinh=”hcm” data=”ban”][/giavang], [giavang tinh=”hcm” data=”bantanggiam”][/giavang] so với hôm qua.

Giá mua vàng PNJ HCM hôm nay là [giavang tinh=”hcm” data=”mua”][/giavang], [giavang tinh=”hcm” data=”muatanggiam”][/giavang] so với hôm qua.

Chênh lệch giá mua và giá bán hôm nay là [giavang tinh=”hcm” data=”chenhlech”][/giavang].

GIÁ VÀNG PNJ HÀ NỘI

Giá bán vàng PNJ Hà Nội hôm nay là [giavang tinh=”hn” data=”ban”][/giavang], [giavang tinh=”hn” data=”bantanggiam”][/giavang] so với hôm qua.

Giá mua vàng PNJ Hà Nội hôm nay là [giavang tinh=”hn” data=”mua”][/giavang], [giavang tinh=”hn” data=”muatanggiam”][/giavang] so với hôm qua.

Chênh lệch giá mua và giá bán hôm nay là [giavang tinh=”hn” data=”chenhlech”][/giavang].

[zalo][/zalo]