Plugin wordpress: Lấy kết quả xổ số các tỉnh thành

Demo xem trước

https://xoso.ngocvuxxl.net/demo

Các chức năng chính

Đóng gói dạng plugin wordpress. Cài đặt và kích hoạt là sử dụng.

Sử dụng shortcode để hiển thị bất cứ đâu. Shortcode dạng: [kqxs tinh=”<mã tỉnh>” ngay=”30-08-2023″]

HTML chia sẵn các block để thuận tiện cho CSS seletor.

[zalo][/zalo]