Tối ưu tốc độ Frontend và Backend cho website sử dụng ACF

Chắc hẳn rất nhiều bạn sử dụng ACF ( Advanced Custom Field Plugin ) để code cho theme hoặc plugin của mình. Trong trường hợp các bạn nhiều custom filed, và site có nhiều dữ liệu, tốc độ load ở frontend và backend đều bị ảnh hưởng.

Trong quá trình tối ưu cho khách hàng có website sử dụng ACF, mình đã thực hiện 1 bước sau giúp site được cải thiện rất nhiều, các bạn có thể tham khảo.

Thay vì save các dữ liệu của ACF vào trực tiếp database, mình sẽ lưu vào file json. Để làm việc này, bạn chỉ cần tạo thư mục acf-json trong theme là được, sau khi tạo xong các filed group mới sẽ tự động được tạo file json trong này, đối với các filed group cũ, các bạn chỉ cần vào update lại là được nhé.