Tự thêm thẻ Meta Descriptions cho WordPress (w/o plugin)

Thẻ meta descriptions sử dụng để các Search Engine như Google, Bing, Yahoo… đọc và hiển thị trong SERPs (search engine result pages) nhằm thu hút sự chú ý từ người dùng để kéo họ click vào website của bạn.

demo-serps
Nội dung trong khung màu đỏ là sử dụng meta description

Hướng dẫn thêm Meta Descriptions vào bài viết wordpress

Mặc định, WP không có mục nhập nội dung cho thẻ meta descriptions nên ta cần sử dụng thêm custom fields và gọi nó ra hiển thị trong bài viết.

Bước 1: Đăng nhập vào wp-admin

Bước 2: Tạo bài viết mới/chỉnh sửa bài viết có sẵn

Bước 3: Hiển thị section Custom Fields bằng cách click vào Screen Options ở góc trên cùng bên phải, sau đó tick vào ô Custom Fields

open-custom-fields

Bước 4: Click một lần nữa vào Screen Options để thu gọn lại, và bên dưới nội dung bài viết, bạn sẽ thấy section Custom Fields

Bước 5: Nhập nội dung.

Mục Name: Nhập “descriptions”

Mục Value: Nhập nội dung giới thiệu của bài viết và nhấn Add Custom Field. Ví dụ

add-value

Bước 6: Bước cuối cùng, ta cần tạo 1 function để gọi giá trị này ra hiển thị. Bạn chỉ cần thêm đoạn mã sau vào file functions.php trong thư mục themes

/*Display custom meta description or the post excerpt */
function add_custom_meta_des(){

#Homepage Meta Description
if( is_home() || is_front_page() ){
	$meta_des = "Enter your homepage meta description here"; 
	echo '<meta name="description" content="' . $meta_des . '" />';
}

#Single Page Meta Description
if( is_single() ){
	$des = get_post_meta( get_the_id(), 'descriptions', true);
	if( ! empty( $des )  ){
		$meta_des = esc_html($des);
		echo '<meta name="description" content="' . $meta_des . '" />';
	}
}}
add_action( 'wp_head', 'add_custom_meta_des', 4 );

Nhớ thay đoạn màu cam thành nội dung Descriptions của trang chủ của bạn nhé.

Giải thích đoạn mã trên

Đoạn #Homepage Meta Description: Kiểm tra trang đang xem có phải là trang chủ (home/front page) không, nếu đúng thì hiển thị nội dung màu cam.

Đoạn #Single Page Meta Description: Nếu trang đang xem không phải là trang chủ, và nếu nó là một bài viết (single post), thì lấy nội dung trong Custom Fields tên descriptions (là cái mình nhập trong mục Name lúc nãy)  để hiện thị ra.

Thế là xong! Bạn có thể Clear cache > Refresh lại trang wordpress của mình để thấy sự thay đổi!

Leave a Reply

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!