Viết một email dễ lắm, trình bày còn dễ hơn

loi-trinh-bay-trong-email

 

Sáng check mail thì nhận được Thư mời này, nhìn vào thật là ứa mắt.

1. Cái tiêu đề thư không liên quan.

2. Nội dung trình bày quá nhức nhối

In đậm, in đỏ, in hoa quá nhiều, cũng như không có phân đoạn gì cả. Người ta đọc như là một nùi chữ vậy. Mà một nùi chữ nó cùng format với nhau lại còn dễ đọc hơn.

3. Lỗi chính tả.

4. Đã gửi đến mail của CLB lại còn gửi riêng cho từng người trong CLB nữa thì hơi thừa. Mà lại còn gửi cho cả những người ko còn trong CLB đó nữa. Y như spam vậy.

5. Có thiết kế cái Thư mời (Đính kèm) rồi, sao ko chèn cái hình đó vào email thôi? 2 cái nội dung giống nhau dẫn đến dư thừa thông tin.

 

Haiza.

 

loi-trinh-bay-trong-email-2

 

Không format như vậy nhìn còn đỡ hơn.

Leave a Reply

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!