Fake đánh giá plugin KK Star Rating

Chỉ cần vài dòng code bạn sẽ có kết quả đẹp như bên dưới

Fake đánh giá plugin KK Star Rating

Tự động cập nhật điểm số (ngẫu nhiên từ 4-5) và số lượt đánh giá (phiếu bầu) tùy chọn.

Liên lạc ngay để nhận chức năng này nhé

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!