Fake đánh giá plugin KK Star Rating

Mình đã đóng gói dưới dạng plugin, chỉ cần cài và kích hoạt, website của bạn sẽ có kết quả đẹp như bên dưới

Fake đánh giá plugin KK Star Rating

Các chức năng nổi bật

  • Tự chọn điểm số: Số điểm sẽ ngẫu nhiên trong khoảng được chọn.
  • Tự chọn số lượt đánh giá: Số lượt đánh giá cũng ngẫu nhiên trong khoảng được chọn.
  • Tự fake cho các bài đăng mới, các bài cũ sẽ cố định để Google cập nhật thông tin đánh giá này.
  • Sử dụng được cho tất cả các dạng: Post, page, product, category…
  • Gói gọn trong 1 plugin.

Liên lạc để nhận Plugin này