Range Slider Input cho Contact Form 7 – WordPress

Hôm nay nhận job làm cái chức năng slider chọn giá trị tích hợp vào plugin Contact form 7 – WordPress

Nhìn cũng chỉnh chu nhỉ 😛

Thêm cái popup lúc submit thành công

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!