XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Range Slider Input cho Contact Form 7 – WordPress

1 min read

Hôm nay nhận job làm cái chức năng slider chọn giá trị tích hợp vào plugin Contact form 7 – WordPress

Nhìn cũng chỉnh chu nhỉ 😛

Thêm cái popup lúc submit thành công

More 2 see